Sněmovní tisk 321/0
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t032100.pdf (Dokument PDF, 540 KB)t032100.docx (Dokument DOCX, 37 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0321a0.pdf (Dokument PDF, 576 KB)t0321a0.docx (Dokument DOCX, 53 KB)

Rozesláno poslancům

21. října 2022 v 14:40
ISP (příhlásit)