Sněmovní tisk 430/0
Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trest. řízení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t043000.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t043000.docx (Dokument DOCX, 67 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0430a0.pdf (Dokument PDF, 279 KB)t0430a0.docx (Dokument DOCX, 50 KB)

Rozesláno poslancům

21. dubna 2023 v 12:40
ISP (příhlásit)