Sněmovní tisk 443/0
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t044300.pdf (Dokument PDF, 903 KB)t044300.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0443a0.pdf (Dokument PDF, 328 KB)t0443a0.docx (Dokument DOCX, 71 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0443b0.pdf (Dokument PDF, 873 KB)t0443b0.docx (Dokument DOCX, 170 KB)
Další  
t0443c0.pdf (Dokument PDF, 144 KB)t0443c0.docx (Dokument DOCX, 45 KB)

Rozesláno poslancům

5. května 2023 v 13:17
ISP (příhlásit)