Sněmovní tisk 487/0
Novela z. - energetický zákon - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048700.pdf (Dokument PDF, 1020 KB)t048700.docx (Dokument DOCX, 208 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0487a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0487a0.docx (Dokument DOCX, 976 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0487b0.pdf (Dokument PDF, 658 KB)t0487b0.docx (Dokument DOCX, 150 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0487c0.pdf (Dokument PDF, 133 KB)t0487c0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0487d0.pdf (Dokument PDF, 421 KB)t0487d0.docx (Dokument DOCX, 64 KB)

Rozesláno poslancům

30. června 2023 v 11:46
ISP (příhlásit)