Sněmovní tisk 504/0
Novela z. o návykových látkách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t050400.pdf (Dokument PDF, 462 KB)t050400.docx (Dokument DOCX, 104 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0504a0.pdf (Dokument PDF, 407 KB)t0504a0.docx (Dokument DOCX, 93 KB)

Rozesláno poslancům

1. srpna 2023 v 9:10
ISP (příhlásit)