Sněmovní tisk 532/0
Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053200.pdf (Dokument PDF, 116 KB)t053200.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0532a0.pdf (Dokument PDF, 59 KB)t0532a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

11. září 2023 v 14:15
ISP (příhlásit)