Sněmovní tisk 542/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054200.pdf (Dokument PDF, 561 KB)t054200.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Přílohy důvodové zprávy  
t0542a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0542a0.xlsx (Dokument XLSX, 44 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0542b0.pdf (Dokument PDF, 395 KB)t0542b0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

18. září 2023 v 10:12
ISP (příhlásit)