Sněmovní tisk 552/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055200.pdf (Dokument PDF, 231 KB)t055200.doc
Přílohy důvodové zprávy  
t0552a0.pdf (Dokument PDF, 161 KB)t0552a0.xlsx (Dokument XLSX, 43 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0552b0.pdf (Dokument PDF, 248 KB)t0552b0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

3. října 2023 v 15:04
ISP (příhlásit)