Sněmovní tisk 553/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055300.pdf (Dokument PDF, 178 KB)t055300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0553a0.pdf (Dokument PDF, 148 KB)t0553a0.docx (Dokument DOCX, 38 KB)

Rozesláno poslancům

3. října 2023 v 15:12
ISP (příhlásit)