Sněmovní tisk 576/0
Novela z. o archivnictví a spisové službě - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057600.pdf (Dokument PDF, 126 KB)t057600.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0576a0.pdf (Dokument PDF, 111 KB)t0576a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

27. října 2023 v 13:56
ISP (příhlásit)