Sněmovní tisk 624/0
Dohoda mezi ČR a Brazílií o leteckých službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t062400.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t062400.doc
Důvodová zpráva  
t0624a0.pdf (Dokument PDF, 282 KB)t0624a0.doc
Text v českém jazyce  
t0624b0.pdf (Dokument PDF, 5 MB)t0624b0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Text v jiném jazyce  
t0624c0.pdf (Dokument PDF, 5 MB)t0624c0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

26. ledna 2024 v 11:08
ISP (příhlásit)