Sněmovní tisk 630/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t063000.pdf (Dokument PDF, 645 KB)t063000.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0630a0.pdf (Dokument PDF, 75 KB)t0630a0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

12. února 2024 v 13:59
ISP (příhlásit)