Sněmovní tisk 697/0
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069700.pdf (Dokument PDF, 927 KB)t069700.docx (Dokument DOCX, 116 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0697a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0697a0.docx (Dokument DOCX, 659 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0697b0.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t0697b0.docx (Dokument DOCX, 103 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0697c0.pdf (Dokument PDF, 382 KB) 

Rozesláno poslancům

7. května 2024 v 15:08
ISP (příhlásit)