Sněmovní tisk 724/0
Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t072400.pdf (Dokument PDF, 984 KB)t072400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0724a0.pdf (Dokument PDF, 378 KB)t0724a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0724b0.pdf (Dokument PDF, 714 KB)t0724b0.doc

Rozesláno poslancům

13. června 2024 v 7:24
ISP (příhlásit)