Sněmovní tisky
Karla Maříková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 25/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 118/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 119/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 162/0 Novela z. - transplantační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 245/0 N. z. o zástupcích státu v obchodních korporacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 258/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 266/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 484/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 571/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)


ISP (příhlásit)