Sněmovní tisky
Mgr. Zdeněk Kettner - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 3/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Vráceno
 6/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 9/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 13/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 16/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 22/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 23/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 24/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 25/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 52/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 118/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 119/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 245/0 N. z. o zástupcích státu v obchodních korporacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 258/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 266/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 270/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2023 Sb.
 484/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 551/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 421/2023 Sb.
 571/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)