Sněmovní tisky
Ing. Václav Votava - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 695/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona Schváleno, 330/2021 Sb.
 703/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 917/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1239/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1240/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1241/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)