Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 252/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 276/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 497/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 623/0 Novela z. o advokacii2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 634/0 Novela z.o řízení ve věcech soudců, st.zástupců a soud.exek.2. čtení - obecná rozprava
 648/0 Novela z. o základních registrech2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 649/0 Vl. n. z. o regulaci lobbování2. čtení - obecná rozprava
 650/0 Vl.n.z.,kt. se m.někt. z.v souv. s přij.z.o regul.lobbování2. čtení - obecná rozprava
 653/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky2. čtení - obecná rozprava
 656/0 Novela z. - energetický zákon - EU2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 20. 6. 2024
 660/0 Novela z. o vysokých školách2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 661/0 Vl. n. z. o integračním sociálním podniku - EU2. čtení - obecná rozprava
 662/0 Vl.n.z.,kt.se m.někt. z.v souv. s přij.z.o integ.soc.podniku - EU2. čtení - obecná rozprava
 673/0 Novela z. o státní službě - EU2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 19. 6. 2024
 681/0 Novela z. o zahraniční službě - EU2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 688/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv - EU2. čtení - obecná rozprava
 689/0 Novela z. o střelných zbraních - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 19. 6. 2024
 690/0 Novela z. o některých druzích podpory kultury2. čtení - obecná rozprava
 692/0 Vl.n.z. - zákon o digitalizaci finančího trhu - EU2. čtení - obecná rozprava
 694/0 Vl.n.z.,kt.se m.někt.z. v souv.s impl.př.EU v obl.dig.f.trhu - EU2. čtení - obecná rozprava

1 2ISP (příhlásit)