Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 501Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky (tisk 417)
č. 502Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o živnostenských úřadech (tisk 479)
č. 503Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (tisk 465)
č. 504Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o všeobecném zdravotním pojištění (tisk 476)
č. 505Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (tisk 477)
č. 506Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb. a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (tisk 482)
č. 507Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o státní kontrole (tisk 466)
č. 508Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o soudních poplatcích (tisk 467)
č. 509Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o Pozemkové fondu České republiky (tisk 464)
č. 510Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře (tisk 484)
č. 511Návrh zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
č. 512Návrh ústavně právního výboru na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu ČSFR (volební řád)
č. 513Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 24. schůzi ČNR konané ve dnech 6. až 8., 14., 15. a 21. listopadu.1991
č. 513aOdpověď na interpelaci ve věci nezákonného postupu ministerstva vnitra České republiky při přidělování finančních prostředků na požární ochranu
č. 513bOdpověď na interpelaci ve věci nezákonného postupu ministerstva vnitra České republiky při přidělování finančních prostředků na požární ochranu
č. 513cOdpověď na interpelaci ve věci plzeňské privatizační komise
č. 513dOdpověď na interpelaci poslankyně Jiřiny Pavlíkové na vládu České republiky ve věci problematiky hospodaření s byty
č. 513eOdpověď na interpelaci na vládu České republiky ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA a vztahu ČSFR k našim krajanům v USA a Kanadě
č. 513fOdpověď na interpelaci ve věci nezákonného vytváření sekundárního trhu s privatizačními kupony
č. 513gOdpověď na interpelaci poslance Martina Bursíka na vládu České republiky ve věci neoprávněné dispozice ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj s rudným ložiskem Kašperské hory
č. 513hOdpověď na interpelaci poslankyně Jiřiny Pavlíkové na vládu České republiky a ministerstvo vnitra České republiky ve věci problematiky hospodaření s byty
č. 513iOdpověď na interpelaci poslance Josefa Janečka na vládu České republiky ve věci bezbariérové výstavby
č. 513jOdpověď na interpelaci poslance Jaroslava Štraita na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka ve věci nezaměstnanosti
č. 513kOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Loma na vládu České republiky ve věci dopingu v oblasti tělovýchovy a sportu
č. 513lOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Líbala na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka a ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci plzeňské privatizační komise
č. 513mOdpověď na interpelaci poslance ČNR Martina Bursíka na vládu České republiky ve věci neoprávněné dispozice ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj s rudným ložiskem Kašperské hory
č. 513nOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Loma na vládu České republiky ve věci dopingu v oblasti tělovýchovy a sportu
č. 513oOdpověď na interpelaci ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA a vztahu ČSFR k našim krajanům v USA a Kanadě
č. 514Návrh zásad zákona ČNR o občanských bezpečnostních komisích předložený výborem ČNR petičním, pro právní ochranu a bezpečnost
č. 515Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 26. schůzi ČNR konané ve dne 4. prosince 1991
č. 515aOdpověď na interpelaci ve věci výkladu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
č. 515bOdpověď na interpelaci ve věci výkladu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR
č. 516Zákon ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění rozpočtových pravidel republiky (zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1992)
č. 517Vládní návrh Zásady zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky
č. 518Vládní návrh zákona ČNR kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
č. 519Interpelace poslance ČNR Jaroslava Sourala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci dohody mezi německou firmou Simens a Škodovkou
č. 520Interpelace poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zajištění 400. výročí narození J. A. Komenského v Přerově
č. 520aOdpověď na interpelaci poslance Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zajištění 400. výročí narození J. A. Komenského v Přerově
č. 521Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb. a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. (tisk 478)
č. 522Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci
č. 523Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky (tisk 511)
č. 524Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o poplatcích za uložení odpadů (tisk 480)
č. 525Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o Pozemkovém fondu České republiky (tisk 496)
č. 526Společná zpráva Výborů ČNR ke zprávě vlády České republiky k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1992
č. 527Vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
č. 528Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky (tisk 417)
č. 530Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (tisk 465)
č. 531Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č, 425/1990 Sb.
č. 532Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o živnostenských úřadech (tisk 479)
č. 534Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců zákona ČNR na vydání zákona ČNR o Pozemkovém fondu České republiky (tisk 464) a k vládnímu návrhu zákona ČNR o Pozemkovém fondu České republiky (tisk 496)
č. 535Společná zpráva výborů ČNR - ústavně právního, rozpočtového a kontrolního, pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení ČNR o zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovnička, okres Trutnov
č. 536Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce.
č. 537Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění rozpočtových pravidel republiky (zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1992) /tisk 516/
č. 538Návrh ústavně právního výboru ČNR na volbu dalších kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky
č. 539Zpráva ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (tisk 527)
č. 540Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 3. prosince do 19. prosince 1991
č. 541Vládní návrh zákona ČNR o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
č. 542Interpelace poslankyně ČNR Zdenky Krejčové na ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastu Štěpovou ve věci problematiky dnešní a.s. Hotelinvest a stavby hotelu Panorama II
č. 542aOdpověď na interpelaci poslankyně Zdeňky Krejčové na ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastu Štěpovou ve věci problematiky dnešní a.s. Hotelinvest a stavby hotelu Panorama II
č. 542bOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Zdeňky Krejčové na ministryni obchodu a cestovního ruchu České republiky Vlastu Štěpovou ve věci problematiky dnešní a.s. Hotelinvest a stavby hotelu Panorama II
č. 543Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb.
č. 545Zásady zákona čnr o agrárních, potravinářských a lesnických komorách
č. 546Vládní návrh Zákon ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
č. 547Interpelace Poslance ČNR Jaroslava Sourala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zahraničního partnera pro společné podnikání Škoda Plzeň a Škoda Praha v oblasti energetiky
č. 547aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zahraničního partnera pro společné podnikání Škoda Plzeň a Škoda Praha v oblasti energetiky
č. 548Návrh zásad zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných umění a výkonu restaurátorské činnosti jejích členů
č. 549Vládní návrh Zásad zákona ČNR o působnosti orgánů státní správy Ceské republiky v oblasti státní služby pro drahé kovy
č. 550Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb.
č. 551Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 28. schůzi ČNR konané ve dne 17. prosince 1991
č. 551aOdpověď na interpelaci ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností
č. 551bOdpověď na interpelaci ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností
č. 551cOdpověď na interpelaci ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností
č. 551dOdpověď na ústní interpelaci poslance Františka Nerada na vládu České republiky ve věci žádosti o předložení zprávy o plnění usnesení ČNR č. 233 z 12. září 1991 k vládnímu návrhu zásad státní bytové politiky
č. 551eOdpověď na interpelaci ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností
č. 551fOdpověď na interpelaci ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností
č. 551gOdpověď na interpelaci poslance ČNR Františka Nerada na vládu České republiky ve věci žádostí o předložení zprávy o plnění usnesení ČNR č. 233 z 12. září 1991 k vládnímu návrhu zásad státní bytové politiky
č. 552Zpráva o činností předsednictva ČNR za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992
č. 553Společná zpráva k návrhu na vydání usnesení ČNR o zrušení obecně závazné vyhlášky Městského úřadu v Táboře, "O výši ročních sazeb za nájem nebytových prostor", vydané dne 19. 6. 1991
č. 554Interpelace poslance ČNR Waltera Piverky na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka ve věci nezačlenění německého majetku, který přešel do vlastnictví státu do privatizace
č. 554aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Waltera Piverky na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka ve věci nezačlenění německého majetku, který přešel do vlastnictví státu do privatizace
č. 555Interpelace poslance ČNR Waltera Piverky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci občanů České a Slovenské republiky německé národnosti, kterým bylo vráceno občanství
č. 555aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Waltera Piverky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci občanů České a Slovenské republiky německé národnosti, kterým bylo vráceno občanství
č. 556Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o poplatcích za uložení odpadů (tisk 480)
č. 557Interpelace poslance ČNR Josefa Bezděka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka, ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra průymslu České republiky Jana Vrbu
č. 557aOdpověď na interpelaci ve věci žádosti o objektivní přešetření nezákonného postupu Okresního úřadu v Olomouci
č. 557bOdpověď na interpelaci ve věci žádosti o objektivní přešetření nezákonného postupu Okresního úřadu v Olomouci
č. 558Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, rozpočtového a kontrolního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky (tisk 511)
č. 559Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1992
č. 560Společná zpráva výborů České národní rady k informaci vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice
č. 561Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník
č. 562Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR. kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. (tisk 550)
č. 563Interpelace poslance ČNR Antonína Chutného na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci občanských sdružení v požární ochraně
č. 563aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Chutného na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola ve věci občanských sdružení v požární ochraně
č. 564Interpelace poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka ve věci situace ve vězeňství po sérii brutálních útoků na příslušníky SNV ze strany vězněných osob
č. 564aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Zemana na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka ve věci situace ve vězeňství po sérii brutálních útoků na příslušníky SNV ze strany vězněných osob
č. 565Interpelace poslance ČNR Petra Pospíšila na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zemědělského družstva Vývoj Velké Všelisy
č. 565aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Pospíšila na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zemědělského družstva Vývoj Velké Všelisy
č. 565bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Pospíšila na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zemědělského družstva Vývoj Velké Všelisy
č. 566Interpelace poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra práce a sociálních věcí ČR Milana Horálka ve věci řešení sporu mezi vedením a.s. OKD Ostrava s představiteli odborové organizace
č. 566aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka
č. 566bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra práce a sociálních věcí České republiky Milana Horálka ve věci řešení sporu mezi vedením a.s. OKD Ostrava s představiteli odborové organizace
č. 567Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Nezvala ve věci protestu občanů okresu Šumperk proti rušení železničních tratí
č. 567aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Nezvala ve věci protestu občanů okresu Šumperk proti rušení železničních tratí
č. 568Návrh poslanců ČNR Andreje Gjuriče, Jiřího Payna a Jiřího Vlacha na projednání zásad zákona čnr o psychologické činnosti a české psychologické komoře
č. 569Návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 570Interpelace poslance ČNR Jaroslava Žižky na místopředsedu vlády ČR Antonína Baudyše, ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta a ministra životního prostředí ČR Ivana Dejmala ve věci vymezení správy lesního hospodářství
č. 571Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 30. schůzi ČNR konané dne 30. ledna 1992
č. 571aOdpověď na interpelaci ve věci vymezení správy lesního hospodářství.
č. 571bOdpověď na interpelaci ve věci vymezení správy lesního hospodářství
č. 571cOdpověď na interpelaci poslanců Stanislava Klimeše, Jaroslava Cabala a Jaromíra Stibice na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci správy a užívání národního majetku, který tvoří vodohospodářské stavby sloužící zemědělské a lesní výrobě
č. 571dOdpověď na interpelaci poslanců Tadeusze Wantuly, Karla Holomka a Waltera Piverky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zástupců národnostních menšin při řešení jejich potřeb
č. 571eOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Tadeusze Wantuly, Karla Holomka a Waltera Piverky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Vopěnku ve věci národnostního školství
č. 571fOdpověď na interpelaci poslance ČNR Heřmana Chromého na vládu České republiky ve věci zásobování Prahy teplem
č. 571gOdpověď na interpelaci ve věci přeložky části silnice I/D Mělník - Vehlovice
č. 571hOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala na vládu České republiky ve věci usnesení vlády České republiky č. 245
č. 571iOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Payna na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Česká republiky Tomáše Ježka ve věci investičních fondů
č. 571jOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Hejska na vládu Česká republiky ve věci přidělení potřebných finančních prostředků na u rychlené zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě
č. 571kOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Jana Litomiského, Miroslava Volfa a Petra Krause na vládu České republiky ve věci problémů s přejímáním historického majetku obcí a jeho hospodářským využíváním
č. 571lOdpověď na interpelaci ve věci přeložky části silnice I/D Mělník-Vehlovice
č. 571mOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Hejska na vládu České republiky ve věci přidělení potřebných finančních prostředků na urychlené zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě
č. 571nOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Kašuby na vládu České republiky ve věci střešního zákona o ochraně kulturního dědictví minulosti
č. 571oOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Jana Litomiského, Miroslava Volfa a Petra Krause na vládu České republiky ve věci "problémy s přejímáním historického majetku obcí a jeho hospodářským využíváním"
č. 571pOdpověď na interpelaci poslance ČNR Aloise Válka na vládu České republiky ve věci zařazení specialistů při stanovení obecně závazných předpisů pro provoz vojenských letišť na území České republiky
č. 571rOdpověď na interpelaci ve věci vymezení zprávy lesního hospodářství
č. 571sOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Hejska na vládu České republiky ve věcí přidělení potřebných finančních prostředků na urychlené zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě
č. 571tODPOVĚD NA INTERPELACI poslankyně ČNR Evy Kalousové na ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci žádosti o urychlené prověření ochrany a evidence sbírkových předmětů v regionálním muzeu v Mikulově
č. 571uOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Hejska na vládu České republiky ve věci přidělení potřebných finančních prostředků na urychlené zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě
č. 572Návrh poslanců ČNR na vydání zákona kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do ČNR ve zněn zákonů ČNR č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
č. 573Vládní návrh zákona ČNR, o registraci církví a náboženských společenství
č. 574Vládní návrh zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
č. 575Interpelace poslance ČNR Jaroslava Matějky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci požadavku maximálního urychlení a vydání novely nařízení vlády České republiky č. 25/1975 Sb.
č. 575aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Matějky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci požadavku maximálního urychlení a vydání novely nařízení vlády České republiky č. 25/1975 Sb.
č. 576Návrh Zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
č. 577Smlouva o zásadách státoprávního uspořádání společného státu Preambule
č. 578Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do ČNR ve znění zákonů ČNR č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb. (tisk 572)
č. 579Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny (tisk 497)
č. 580Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 30. ledna do 18. února 1992
č. 581Interpelace poslanců ČNR Zdeňka Smělíka a Vladimíra Zemana na ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dientsbiera ve věci projednání dokumentu UNESCO "Doporučení o ochraně tradiční kultury a folklóru" ve vládě ČSFR.
č. 581aOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Zdeňka Smělíka a Vladimíra Zemana na ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dientsbiera ve věci projednání dokumentu UNESCO "Doporučení o ochraně tradiční kultury a folklóru" ve vládě ČSFR.
č. 582Společná zpráva národohospodářského výboru ČNR a rozpočtového a kontrolního výboru ČNR k vládnímu návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1992 - tisk 559.
č. 583Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 546)
č. 584Společná zpráva výborů ČNR k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 569)
č. 585Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněni zákona ČNR č. 575/1990 Sb. (tisk 550)
č. 586Vládní návrh zákona ČNR o státní statistice
č. 587Návrh skupiny poslanců ČNR na projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných v výstavbě
č. 588Návrh USNESENÍ ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuj zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do ČNR ve znění zákonů ČNR č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb. (tisk 572)
č. 589Návrh USNESENÍ ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 546)
č. 590Návrh USNESENÍ ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky (tisk 574)
č. 591Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 569)
č. 592Interpelace ve věci usnesení vlády ČR ze dne 29. ledna 1992 č. 60 ke Zprávě o stavu prací na návrhu strategie rozvoje farmaceutického průmyslu a dalších oborů výroby pro potřeby zdravotnictví.
č. 592aOdpověď na interpelaci ve věci usnesení vlády ČR ze dne 29. ledna 1992 č. 60 ke Zprávě o stavu prací na návrhu strategie rozvoje farmaceutického průmyslu a dalších oborů výroby pro potřeby zdravotnictví
č. 593Návrh usnesení ČNR kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. (tisk 550)
č. 594Vládní návrh zákona ČNR o státní podpoře malých a středních podniků
č. 595Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 31. schůzi ČNR konané dne 19. února a 17. března 1992
č. 596Návrh Zákon ČNR o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků
č. 597Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
č. 598Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci lesního hospodářství České republiky
č. 598aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci lesního hospodářství České republiky
č. 598bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci lesního hospodářství České republiky
č. 599Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy na předsedu vlády České a Slovenské Federativní Republiky Mariána Čalfu ve věci současné situace státní organizace ČSD
č. 600Interpelace poslance ČNR Petra Loma na vládu Česká republiky ve věci porovnání výše zvláštních odměn uvedených v § 17 a § 51 vyhl. č. 568/1991 Sb.
č. 600aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Loma na vládu České republiky ve věci porovnání výše zvláštních odměn uvedených v § 17 a § 51 vyhl. č. 568/1991 Sb.
č. 600bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Petra Loma na vládu Česká republiky ve věci porovnání výše zvláštních odměn uvedených v § 17 a § 51 vyhl. č. 568/1991 Sb.

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP