Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 701Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (tisk 613)
č. 702Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR na ochranu proti týrání zvířat (tisk 615)
č. 703Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky (tisk 663)
č. 704Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (tisk 664)
č. 705Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí (tisk 658)
č. 706Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona o posuzování vlivů činností na životní prostředí (tisk 658)
č. 707Návrh USNESENÍ ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (tisk 664)
č. 708Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vlládn návrh zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky (tisk 663)
č. 709Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o referendu (tisk 657)
č. 710Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Leopolda Zubka na vydání zákona ČNR o úplatách ve vodním hospodářství (tisk 670)
č. 711Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Josefa Vondráčka na vydání zákona ČNR o České akademii věd (tisk 667)
č. 712Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Josefa Vondráčka na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích (tisk 669)
č. 713Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání (tisk 615)
č. 714Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672)
č. 715Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o regionální politice (tisk 679)
č. 716Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o dani z nemovitostí (tisk 659)
č. 717Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 660)
č. 718Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní)ávrh zákona ČNR o dani silniční (tisk 661)
č. 719Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky (tisk 662) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady
č. 720Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb., a zákona ČNR č. 533/1991 Sb. (tisk 673)
č. 721Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 676)
č. 722Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o notářích a jejich činnosti /notářský řád/ (tisk 692)
č. 723Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR (tisk 678)
č. 724Návrh usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o správě daní a poplatků (tisk 691) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady
č. 725Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců A. Gjuriče a dalších na vydání zákona ČNR o psychologické činnosti a o psychologické komoře České republiky (tisk 680)
č. 726Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb...
č. 727Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb...
č. 728Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců na vydání zákona ČNR o úředním jazyce České republiky (tisk 686)
č. 729Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o požární ochraně (tisk 687)
č. 730Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Jaromíra Stibice na vydání zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 690)
č. 731Interpelace poslanců ČNR Jiřího Frkala, Františka Adámka a Michala Krause na předsedu vlády Česká republiky Petra Pithatra ve věci činnosti FMV na území České republiky
č. 731aOdpověď na interpelaci poslanců ČNR Jiřího Frkala, Františka Adámka a Michala Krause na předsedu vlády Česká republiky Petra Pithatra ve věci činnosti FMV na území České republiky
č. 732Návrh rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 733Interpelace poslance ČNR Vladimíra Budinského na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Česká republiky Tomáše Ježka ve věci privatizace prodejny Sever v Ústí nad Labem
č. 733aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Budinského na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Česká republiky Tomáše Ježka ve věci privatizace prodejny Sever v Ústí nad Labem
č. 734Interpelace poslankyně ČNR Anny Váchalové na předsedu vlády České republiky Petra Pithatra ve věci dalšího zabezpečení provozu bezbariérových bytových objektů v České republice
č. 734aOdpověď ministra financí České republiky K. Špačka na interpelaci poslankyně ČNR Anny Váchalové na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci dalšího zabezpečení provozu bezbariérových bytových objektů v České republice
č. 734bOdpověď ministra životního prostředí české republiky I. Dejmala na interpelaci poslankyně ČNR Anny Váchalové na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci dalšího zabezpečení provozu bezbariérových bytových objektů v České republice
č. 735Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
č. 736Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance ČNR M. Výborného na vydání ústavního zákona ČNR o volebním období ČNR (tisk 617)
č. 737Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Antonína Hrazdíry na vydání zákona ČNR,kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 627)
č. 738Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance Václava Žáka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění pozdějších předpisů (tisk 742)
č. 739Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů (tisk 683)
č. 740Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 743)
č. 741Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR c. 64/1991 Sb.
č. 742Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění pozdějších předpisů
č. 743Návrh na vydání zákona Česká národní rady kterým se mění a doplňuje zákon ČNR š. 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství V Praze dne 6. dubna 1992
č. 744Vládní návrh statutu Pozemkového fondu České republiky
č. 745Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky (tisk 662)
č. 746Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. (tisk 670)
č. 747Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 34. schůzi ČNR konané ve dnech 14. - 16. dubna 1992
č. 747aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Antonína Hrazdíry na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci stanoviska k uzavírání dohod podle transformačního zákona, tj. zákona č. 42/1992 Sb.
č. 747bOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara ve věci poskytnutí dotace kardiocentru v Brně ve výši 29,5 mil. Kčs
č. 747cOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara ve věci poskytnutí dotace diabetickým dětem ve výši 16 mil. Kčs stejně jako v loňském roce
č. 748Interpelace poslance ČNR Michala Sedláčka na ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu ve věci uplatňování zákona č. 451/1991 Sb., ve státním podniku ŽĎAS, Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou
č. 749Interpelace poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta, ministra státní kontroly České republiky Igora Němce, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka, ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu ve věci restituce v režimu zákona 92/1991 Sb. - § 47
č. 749aOdpověď ministra státní kontroly na interpelaci poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta, ministra státní kontroly České republiky Igora Němce, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka, ministra financí České republiky Karla Špačka a ministra průmyslu České republiky Jana Vrbu ve věci restituce v režimu zákona 92/1991 Sb. - § 47
č. 750Vládní návrh zákona ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
č. 751Vládní návrh zákona ČNR o zeměměřických a katastrálních orgánech
č. 752Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani z nemovitostí (tisk 659)
č. 753Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tisk 660)
č. 754Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o dani silniční (tisk 661)
č. 755Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o správě daní a poplatků (tisk 691)
č. 756Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců na projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (tisk 587)
č. 757Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o podpoře malých a středních podniků státem (tisk 594)
č. 758Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. (tisk 673)
č. 759Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších zákonů ČNR (tisk 676)
č. 761Společná zpráva výborů ČNR k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd (tisk 667)
č. 762Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích (tisk 669)
č. 763Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tisk 678)
č. 764Zpráva ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (tisk 692)
č. 765Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (tisk 654)
č. 767Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a rozpočtového a kontrolního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů (tisk 683)
č. 768Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb. (tisk 741)
č. 769Zpráva ústavně právního výboru ČNR k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (tisk 732)
č. 770Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 627)
č. 771Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 14. do 27. dubna 1992
č. 772Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb. (tisk 741)
č. 773Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů presidiální rady.
č. 774Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 742)
č. 775Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu k vládnímu návrhu zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672)
č. 776Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) (tisk 750)
č. 777Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o zeměměřických a katastrálních orgánech (tisk 751)
č. 778Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové (tisk 672)
č. 779Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) (tisk 750)
č. 780Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o zeměměřických a katastrálních orgánech (tisk 751)
č. 781Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
č. 782Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců České národní rada na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře (tisk 484)
č. 783Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (tisk 638)
č. 784Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků (tisk 596)
č. 785návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
č. 786usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh předsednictva ČNR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb.
č. 787Ústní interpelace přednesená na 35. schůzi ČNR dne 28. dubna 1992
č. 787aOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Daniely Kolářové na vládu České republiky ve věci restitučních nároků rodinného majetku firmy Otta na a. s. Rakona a prodeje a. s. Rakona firmě Procter and Gamble
č. 788Zpráva rozpočtového a kontrolního výboru ČNR k návrhu na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (tisk 732)
č. 789Společná zpráva výborů ČNR k návrhu na zákonodárnou iniciativu ČNR FS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451 Sb.
č. 790Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (tisk 638)
č. 791Zpráva o činnosti předsednictva Česká národní rady za dobu od 28. dubna do 12.května 1992
č. 792Návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o Komoře veterinárních techniků České republiky
č. 793Návrh poslance M. Výborného na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
č. 794Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství
č. 795Návrh zákona České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 796Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
č. 797Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákonného opatření České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů
č. 798Návrh poslance České národní rady Leopolda Zubka na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
č. 799Návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb.
č. 800Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
č. 803Návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon české národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP