Digitální knihovna

Česká národní rada
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8

č. 601Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb.
č. 602Společná zpráva výborů ČNR k na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb. (tisk 601)
č. 603Vládní návrh zákona ČNR o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
č. 604Interpelace poslance ČNR Josefa Hejska na vládu ČR ve věci některých negativních jevů ohrožujících průběh Privatizačního procesu
č. 604aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Hejska na vládu České republiky ve věci některých negativních jevů ohrožujících průběh privatizačního procesu
č. 605Návrh zásad zákona ČNR o požární ochraně, předložený poslanci ČNR
č. 606Návrh USNESENÍ ČNR. kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků (tisk 596)
č. 607Návrh USNESENÍ ČNR. kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance ČNR Ing. Františka Matějky na vydání zákona ČNR. kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti (tisk 597)
č. 608Návrh USNESENÍ ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (tisk 587)
č. 609Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o registraci církví a náboženských společností (tisk 573)
č. 610Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (tisk 603)
č. 611Interpelace poslance ČNR Zbyňka Máci na místopředsedu vlády České republiky Jana Stráského, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizací české republiky Tomáše Ježka a ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci možnosti neradostných výsledků vynuceného ročního poslaneckého průzkumu procesu malé privatizace a činnosti okresních komisí pro privatizaci ve vztahu k neexistujícímu funkčnímu kontrolnímu systému malé privatizace, s důrazem na nové úkoly okresních komisi pro privatizaci v procesu velké privatizace
č. 611aOdpověď na interpelaci ve věci možnosti neradostných výsledků vynuceného ročního poslaneckého průzkumu procesu malé privatizace a činnosti okresních komisí pro privatizaci ve vztahu k neexistujícímu funkčnímu kontrolnímu systému malé privatizace, s důrazem na nové úkoly okresních komisí pro privatizaci v procesu velké privatizace
č. 611bOdpověď na interpelaci ve věci možnosti neradostných výsledků vynuceného ročního poslaneckého průzkumu procesu malé privatizace a činnosti okresních komisí pro privatizaci ve vztahu k neexistujícímu funkčnímu kontrolnímu systému malé privatizace.
č. 611cOdpověď na interpelaci ve věci možnosti neradostných výsledků vynuceného ročního poslaneckého průzkumu procesu malé privatizace a činnosti okresních komisí pro privatizaci ve vztahu k neexistujícímu funkčnímu kontrolnímu systému malé privatizace.
č. 612Interpelace ve věci možnosti nesprávného postupu ředitele Školského úřadu v Českém Krumlově při rozhodnutí o odvolání deseti ředitelů školských a předškolských zařízení dle tzv. lustračního zákona
č. 612aOdpověď na interpelaci ve věci možnosti nesprávného postupu ředitele Školského úřadu v Českém Krumlově při rozhodnutí o odvolání deseti ředitelů školských a předškolských zařízení dle tzv. lustračního zákona
č. 613Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
č. 614Vládní návrh zásad zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
č. 615Vládní návrh zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání
č. 616Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., a č. 137/1991 Sb.
č. 617Návrh poslance ČNR Miloslava Výborného na vydání ústavního zákona ČNR o volebním období ČNR
č. 618Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 619Návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě České republiky (zemské zřízení)
č. 620Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd ve znění zákona č. 458/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb. (tisk 616)
č. 621Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb. (tisk 601)
č. 622Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky (tisk 574)
č. 623Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb.
č. 624Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance JUDr. Miloslava výborného na vydání ústavního zákona ČNR o volebním období ČNR (tisk 617)
č. 625Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh poslance ČNR Zdeňka Malíka a dalších poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě České republiky (zemské zřízení) (tisk 619)
č. 626Návrh USNESENÍ ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě v České republice (tisk 642)
č. 627Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví
č. 628Návrh zákona České národní rady, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd
č. 629Vládní návrh zásad zákona ČNR o státním informačním systému České republiky
č. 630Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 19. února do 16. března 1992
č. 631Zásady zákona ČNR o ochraně veřejného zdraví
č. 632Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury (tisk 518)
č. 633Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o registraci církví a náboženských společností (tisk 573)
č. 634Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., a zákona č. 137/1991 Sb. (tisk 616)
č. 635Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky (tisk 574)
č. 636Interpelace poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci problémů ve financování vědy a technologií v České republice
č. 636aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Ladislava Krčmy na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci problémů ve financování vědy a technologií v České republice
č. 637Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti,ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb. a zákona č. 143/1991 Sb. (tisk 597)
č. 638Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.
č. 639Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (tisk 541)
č. 640Návrh poslanců České národní rady Viktora Dobala, Čestmíra Hofhanzla, Jána Kadlece, Oldřicha Kužílka, Ivo Palkoskv a Hany Vrchlavské na vydání zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
č. 642Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o zemské samosprávě v České republice
č. 643Interpelace poslance ČNR Kamila Procházky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci vládní garance na překlenovací úvěr
č. 643aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Kamila Procházky na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci vládní garance na překlenovací úvěr
č. 646Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (tisk 603)
č. 647Společná zpráva výborů ČNR - ústavně právního a pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení ČNR o zrušení obecně závazné vyhlášky obecního zastupitelstva v obci Záblatí "O maximálním počtu kusů hovězího, prasat a ovcí v obci Záblatí"
č. 648Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o podpoře malých a středních podniků státem (tisk 594)
č. 649Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (tisk 613)
č. 650Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o státní statistice (tisk 586)
č. 651Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd (tisk 628)
č. 652Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 640)
č. 653Návrh usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky (tisk 654)
č. 654Návrh zákona České národní rady o podnikových, odborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky
č. 654aNávrh poslanců České národní rady M. Rašky, L. Šepsové, G. Mazalové a V. Cibuzara na vydání zákona České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
č. 655Společná zpráva výborů České národní rady - ústavně právního a pro územní správu a národnosti k návrhu na vydání usnesení České národní rady o zrušení usnesení Městské rady Uherské Hradiště č. 186/22, ze dne 28. 1. 1992 ve věci neslučitelnosti funkce člena městského zastupitelstva s funkcí pracovníka, vykonávajícího státní správu v územním obvodu zastupitelstva, ve smyslu § 4, odst. 2/, písm. d) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
č. 656Vládní návrh Zásady zákona ČNR o humánních, veterinárních léčivech a prostředcích zdravotnické a veterinární techniky
č. 657Zákon ČNR, o referendu
č. 658Vládní návrh zákon ČNR, o posuzování vlivů na životní prostředí.
č. 659Vládní návrh zákon ČNR o dani z nemovitostí
č. 660Vládní návrh zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
č. 661Vládní návrh zákona ČNR o dani silniční
č. 662Vládní návrh zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
č. 663Vládní návrh zákona ČNR, o Státním fondu kultury České republiky
č. 664Vládní návrh zákona ČNR, o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
č. 665 Zásady zákona České národní rady o správě daní a poplatků
č. 666Vládní návrh zákona ČNR o Hospodářské komoře
č. 667Návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd
č. 668Návrh poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o České komoře zdravotnických pracovníků se středním odborným a vyšším vzděláním
č. 669Návrh na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích
č. 670Návrh zákona ČNR kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č.35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nař.vlády ČSSR č.91/1988 Sb.
č. 671Interpelace poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zabezpečení přepravy a ostrahy výbušnin
č. 671aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Josefa Bezděka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci zabezpečení přepravy a ostrahy výbušnin
č. 672Vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedadagogické fakulty v Hradci Králové
č. 673Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb. a zákona ČNR č. 553/1991 Sb.
č. 674Vládní návrh zákona České národní rady o zemské samosprávě v České republice
č. 675Vládní návrh zákona České národní rady o statutárních městech a městech se zvláštním postavením
č. 676Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
č. 677Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
č. 678Vládní návrh zákona ČNR, o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
č. 679Vládní návrh zákona ČNR o regionální politice
č. 680Návrh poslanců ČNR Andreje Gjuriče, Jiřího Payna a Jiřího Vlacha na projednání zákona ČNR o psychologické činnosti a psychologické komoře ČR
č. 681Interpelace na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci závažného ohrožení životního prostředí v okrese Teplice kamiony odstavenými před hraničním přechodem Cínovec
č. 681aOdpověď ministra životního prostředí České republiky I. Dejmala na interpelaci poslanců ČNR Leona Danneberga a Eduarda Vacka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci závažného ohrožení životního prostředí v okrese Teplice kamiony odstavenými před hraničním přechodem Cínovec
č. 681bOdpověď ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky K. Dyby na interpelaci poslanců ČNR Leona Danneberga a Eduarda Vacka na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ve věci závažného ohrožení životního prostředí v okrese Teplice kamiony odstavenými před hraničním přechodem Cínovec
č. 682Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb.. o působnosti orgánů veterinární péče ČR, se změnami a doplňky, provedenými zákonným opatřením předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb.
č. 683Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
č. 684Interpelace ve věci notně děravé drátěné košulenky pana ministra aneb podivného držení ochranné ruky nad dosud a nezákonně existujícími mysliveckými sdruženími Pohraniční stráže v pohraničních okresech západních a jižních Čech a jižní Moravy
č. 684aOdpověď na interpelaci ve věci notně děravé drátěné košulenky pana ministra aneb podivného držení ochranné ruky nad dosud nezákonně existujícími mysliveckými sdruženími Pohraniční stráže v pohraničních okresech západních a jižních Čech a jižní Moravy
č. 685Interpelace ve věci trvalého porušování zákonnosti zejména zákona ČNR o poslancích, ve vztahu k systematickému maření výkonu kontrolní poslanecké funkce na úseku privatizace
č. 685aOdpověď na interpelaci ve věci trvalého porušování zákonnosti zejména zákona ČNR o poslancích, ve vztahu k systematickému maření výkonu kontrolní poslanecké funkce na úseku privatizace
č. 685bOdpověď na interpelaci ve věci trvalého porušování zákonnosti zejména zákona ČNR o poslancích, ve vztahu k systematickému maření výkonu kontrolní poslanecké funkce na úseku privatizace
č. 686Návrh na vydání zákona ČNR o úředním jazyce České republiky
č. 687Návrh zákona ČNR o požární ochraně, předložený poslanci ČNR
č. 688Interpelace poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra vnitra Česká republiky Tomáše Sokola ve věci činnosti náměstka primátora města Ostravy RNDr. Radoslava Štědroně
č. 688aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaromíra Kapusty na ministra vnitra Česká republiky Tomáše Sokola ve věci činnosti náměstka primátora města Ostravy RNDr. Radoslava Radoně
č. 689Interpelace poslance ČNR Václava Moskala na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci změny vyhlášky č. 393/1991 Sb.
č. 689aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Václava Moskala na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci změny vyhlášky č. 393/1991 Sb.
č. 690Návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
č. 691Vládní návrh zákona České národní rady o správě daní a poplatků
č. 692Vládní návrh zákona ČNR o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
č. 693Vládní návrh zákon ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb.
č. 694Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 17. března do 14. dubna 1992
č. 695Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona ČNR o zmírnění následků některých dalších majetkových křivd (tisk 628)
č. 696Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (tisk 640)
č. 697Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců V. Žáka, J. Müllera a J. Sapáka na vydání zákona ČNR o referendu (tisk 657)
č. 698Společná zpráva výborů ČNR k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
č. 699Společná zpráva výborů ČNR k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (tisk 394 a 394A)
č. 700Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní statistice (tisk 586)

1  2  3  4  5  6  7   8


Přihlásit/registrovat se do ISP