Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 22. května 1998

Předchozí část(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina

(Schůze přerušena v 9.08 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


65. Odvolání poslance Stanislava Pěničky proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení ze dne 4. března 1998 (usnesení MIV č. 96)

Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Marek Benda
Poslanec Igor Němec
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


104. Informace ministra vnitra o šetření událostí v Praze dne 16. května 1998

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Josef Krejsa
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip


106. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Grůza


28. Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 /sněmovní tisk 447/

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


45. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Vrzal
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Robert Kolář


46. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Skalický
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Robert Kolář


67. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Tomáš Páv
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina

(Schůze přerušena ve 13.11 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.30 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


67. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Robert Kolář


48. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vlastimil Tlustý


49. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Krása
Poslanec František Brožík
Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jaroslav Orel
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.20)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jan Kasal


64. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997

Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Václav Exner


68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády České republiky v oblasti privatizace a cenových deregulací

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Jana Gavlasová
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vlastimil Tlustý


80. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Eduard Zeman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla ukončena v 17.11 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP