Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladislav Vilímec

Schůze: 26, 27, 28, 39, 41, 49, 58, 62, 72, 104, 118

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/7/ - zamítnutý Senátem
část č. 7 (22. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/5/ - vrácený Senátem
část č. 175, část č. 181 (12. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/4/ - vrácený Senátem  
části č. 141-142 (23. 4. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

297. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/5/ - vrácený Senátem  
část č. 353, část č. 360 (17. 12. 2019)

300. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/5/ - vrácený Senátem  
část č. 374 (17. 12. 2019)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/5/ - vrácený Senátem
část č. 139, část č. 141 (10. 3. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 849/2/ - vrácený Senátem
část č. 10 (26. 5. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

2. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/4/ - vrácený Senátem  
část č. 25 (15. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

511. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 1055/2/ - vrácený Senátem
části č. 226-227, část č. 236 (10. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/4/ - vrácený Senátem  
část č. 6 (1. 12. 2020)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/5/ - vrácený Senátem
část č. 15, část č. 19 (25. 5. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/5/ - vrácený Senátem
část č. 14 (14. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP