(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím, což jsem právě učinil, a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Marian Bojko - rodinné důvody, Petr Dolínek do 9.30 hodin - bez udání důvodu, Pavel Jelínek - zdravotní důvody, Jiří Kobza - rodinné důvody, Helena Langšádlová do 14.30 hodin - osobní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Petr Pávek od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody, Pavel Plzák od 15 do 17 hodin - osobní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody, František Vácha - rodinné důvody, Lubomír Volný - osobní důvody. Dále se ještě omlouvá pan poslanec David Kasal ze zdravotních důvodů z dnešního dne.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - osobní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodů z bloku třetích čtení, to jest body 212 - sněmovní tisk 411, bod 214 - sněmovní tisk 229, bod 213 - sněmovní tisk 360, bod 215 - sněmovní tisk 230, bod 216 - sněmovní tisk 516, bod 217 - sněmovní tisk 530, bod 219 - sněmovní tisk 555 a bod 220 - sněmovní tisk 580, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku prvých čtení, zákony.

Připomínám, že ve 12.30 hodin proběhnou volební body 224, 225 a 226. V případě, že proběhne i druhé kolo volby veřejného ochránce práv, toto proběhne v 18 hodin.

Odpolední jednání zahájíme pevně zařazenými body 11 - sněmovní tisk 550, bod 69 - sněmovní tisk 665, bod 70 - sněmovní tisk 666 a bod 119 - sněmovní tisk 390. Tak.

K pořadu schůze pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. (Není zapnutý mikrofon.) Teď můžete, omlouvám se.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já si dovoluji navrhnout, abychom odpoledne po pevně zařazených bodech, to znamená po tom bodu 119, až ho doděláme, zařadili bod 87, což je návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové a dalších na změnu soudního řádu správního - zákon č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 237.

Jedná se o poměrně triviální novelu, ke které původně vláda dala negativní stanovisko, takže tato novela tady čekala, než dojde k nějaké dohodě mezi Nejvyšším správním soudem, exekutivou a příslušnými komorami. Myslím, že pod záštitou pana předsedy Sněmovny tato dohoda byla uzavřena a že jsme v situaci, kdy můžeme projednat - paní ministryně spravedlnosti také kýve, že je možné posunout tento tisk -, a nezdrží nás, pevně doufám, příliš dlouho. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím kolegyně a kolegy o klid v sále! Prosím, zaujměte svá místa. Ptám se, jestli ještě někdo k pořadu schůze v tuto chvíli má zájem vystoupit. Pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já mám následující návrh, který jsem včera k večeru se pokusil zkonzultovat s většinou předsedů poslaneckých klubů. Můj návrh spočívá v tom, abychom dneska po těch pevně zařazených bodech odpoledne doprojednali nebo pokusili se doprojednat to tzv. opoziční okénko, které jsme včera bohužel nestihli dořešit.

Takže navrhuji, aby bod č. 176 - tisk 652, novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, přerušený, dále bod č. 74 - tisk 180, o regulaci reklamy, bod 174 - tisk 649, o volbách do Parlamentu ČR, bod č. 75 - tisk 182, o nemocenském pojištění, bod 125 - tisk 418, o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, a bod č. 92 - tisk 254, o daních z příjmů, zařadili dnes, ve středu 12. 2., jako další odpolední body jednání po již pevně zařazených bodech. Předpokládám, že se většina shodne na tom, že podpoříme návrh Marka Bendy, čili pokud bude přijat návrh kolegy Bendy, tak po tomto zákoně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tak k pořadu schůze... Jestliže nikoho nevidím, tak budeme hlasovat o návrzích, které právě zazněly.

 

Nejprve tedy návrh pana poslance Bendy, abychom bod 87 - novela správního řádu soudního, tisk 237, zařadili po dnes již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 119.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 209, přihlášeno je v tuto chvíli 161 poslanců, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu pana předsedy Faltýnka. Není-li námitek, že bychom hlasovali jedním hlasováním o všech bodech... Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat, že by body 176, 74, 174, 75, 125 a 92 v pořadí, jak jsem je načetl, byly zařazeny dnes po již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 87, který jsme si před chvílí odsouhlasili.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno 164, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Omlouvá se pan poslanec Jiří Bláha dnes mezi 12.30 a 13.00 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan ministr obrany Lubomír Metnar z celého dnešního jednacího dne z důvodu zahraniční cesty.

 

Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. A já otevírám bod

 

212.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, pan poslanec Tomáš Kohoutek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 411/4, který byl doručen dne 21. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 411/5.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP