Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

Ladislav Okleštěk

Místopředseda

Ing. Jana Bačíková, MBA
Ing. Jiří Carbol
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
Mgr. Eliška Olšáková

Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro regiony v transformaci
Podvýbor pro veřejnou správu
ISP (příhlásit)