Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy

Předseda

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Místopředseda

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.ISP (příhlásit)