Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu

Předseda

Ing. Jiří Havránek

Místopředseda

Ing. Eva Fialová
PhDr. Michael Rataj, Ph.D.ISP (příhlásit)