Sněmovní tisk 321
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2022.
Zástupce navrhovatele: Ochodnická M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 21. 10. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0321.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2022. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 11. 2022 jako tisk 321/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1320/22, PID ALBSCKK8TQNV.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2022 (usnesení č. 103). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 489). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 65, usnesení č. 489).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 1. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 1. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 8. 2. 2023 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 2. 2023 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 36/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 2. 2023 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 113).
  Návrh projednán dne 15. 2. 2023 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 114).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 59/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kouření, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)