Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Místopředseda

Mgr. Zdeněk Kettner
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Jan Lacina
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Mgr. Bc. David Šimek, MBA

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)