Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.ISP (příhlásit)