Hospodářský výbor
Podvýbor pro ochranu spotřebitele

Předseda

Ing. Patrik Nacher

Místopředseda

Michal ZunaISP (příhlásit)