Skupina ČR - Severské státy

Předseda

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.ISP (příhlásit)