Sněmovní tisk 115
Doh. mezi ČR - Švéd. o změně a ukonč. plat. Doh. o podp. inv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 5. 1. 2022.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1785/8, PID KORNB2CDEJMT.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2022 (usnesení č. 19). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2022 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 128).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 115/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 163, usnesení č. 288).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2022.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 8. 2022 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 24/2022 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, ŠvédskoISP (příhlásit)