Sněmovní tisk 116
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 116/0 dne 5. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1561/21, PID KORNCA6GE6AR.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 5. 1. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 11).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 5. 1. 2022.
  Určila zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 1. 2022 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 24, usnesení č. 66).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2022.
  Prezident zákon podepsal 24. 1. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 1. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 1. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 17/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
253Vít Kaňkovský21509-33240.docx (26 KB) 11. 1. 2022 v 12:02:51
257Jana Pastuchová21513-33242.docx (16 KB) 11. 1. 2022 v 12:51:05


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, finanční pomoc, rodinné přídavky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)