Sněmovní tisk 127
Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 20. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 33/22, PID ALBSC9QHGAEP.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 1. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 13).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 20. 1. 2022.
  Určila zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 2. 2022 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 90).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 2. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 198, dokument 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 9. 2. 2022 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 2. 2022 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 2. 2022 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 377).
  Návrh projednán dne 10. 2. 2022 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 378).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 2. 2022 poslancům jako tisk 127/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 2. 2022 poslancům jako tisk 127/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16., 18. 2. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 96).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 2. 2022.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 2. 2022.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 39/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
297Eva Decroix21553-33332.docx (91 KB) 1. 2. 2022 v 10:34:04
301Ivo Vondrák21557-33307.docx (25 KB) 24. 1. 2022 v 14:12:40
303Drahoslav Ryba21559-33309.docx (63 KB) 25. 1. 2022 v 09:34:43
305Petr Gazdík21561-33311.docx (19 KB) 25. 1. 2022 v 10:36:18
306Jan Hrnčíř21562-33312.docx (14 KB) 25. 1. 2022 v 10:38:03
317Eva Decroix21573-33357.docx (79 KB) 1. 2. 2022 v 19:46:28
319Ivo Vondrák21575-33333.docx (27 KB) 1. 2. 2022 v 10:48:35


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, ochranné zařízení, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)