Sněmovní tisk 236
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 3. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 610/22, PID KORNCEHH2MCY.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 8, usnesení č. 278).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 6. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 23. 6. 2022 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 2022 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 6. 2022 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 514).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákon podepsal 11. 7. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2022.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 216/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, podpora v nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, pojistné, sociální zabezpečení, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)