Sněmovní tisk 250
N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 17. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2022 jako tisk 250/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 811/22, PID ALBSCFNEEHFD.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, práva pacienta, prostředky zdravotnické techniky, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)