Sněmovní tisk 254
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 22. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 714/22, PID KORNCE6FNMB5.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 316).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 254/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 254/2, který byl rozeslán 26. 10. 2022 v 11:17.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 11. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 254/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2022 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 27, usnesení č. 412).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 11. 2022.
  Zákon Senátem schválen 25. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 28. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 2. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 167 pod číslem 366/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1079Lucie Šafránková22335-34728.docx (36 KB) 3. 8. 2022 v 13:35:11
1080Lucie Šafránková22336-34729.docx (32 KB) 3. 8. 2022 v 13:35:43
1081Lucie Šafránková22337-34730.docx (33 KB) 3. 8. 2022 v 13:36:00
1360Jakub Michálek22616-35163.docx (28 KB) 30. 9. 2022 v 11:00:21
1452Zbyněk Stanjura22708-35324.docx (83 KB) 21. 10. 2022 v 14:00:21
1457Jakub Michálek22713-35329.docx (11 KB) 21. 10. 2022 v 16:35:09
1458Alena Schillerová22714-35330.docx (23 KB) 23. 10. 2022 v 10:47:34
1459Alena Schillerová22715-35331.docx (24 KB) 23. 10. 2022 v 10:47:43
1467Jan Jakob22723-35341.docx (17 KB) 25. 10. 2022 v 13:29:08
1469Jan Hrnčíř22725-35342.docx (13 KB) 25. 10. 2022 v 13:39:40
1470Jan Hrnčíř22726-35343.docx (13 KB) 25. 10. 2022 v 13:40:36
1471Jan Hrnčíř22727-35344.docx (15 KB) 25. 10. 2022 v 13:41:36
1473Josef Kott22729-35346.docx (34 KB) 25. 10. 2022 v 14:41:30
1476Michal Kučera22732-35348.docx (18 KB) 25. 10. 2022 v 15:09:07
1480Jana Mračková Vildumetzová22736-35350.odt (46 KB) 25. 10. 2022 v 15:40:08
1481Alena Schillerová22737-35351.docx (49 KB) 25. 10. 2022 v 18:15:09
1482Jakub Michálek22738-35352.docx (9 KB) 25. 10. 2022 v 18:50:00
1483Marek Benda22739-35353.docx (315 KB) 25. 10. 2022 v 19:09:21
1484Karel Havlíček22740-35356.docx (36 KB) 25. 10. 2022 v 19:20:48
1485Roman Kubíček22741-35355.docx (20 KB) 25. 10. 2022 v 19:19:49
1486Jana Mračková Vildumetzová22742-35357.odt (46 KB) 25. 10. 2022 v 19:42:09
1487Jiří Havránek22743-35358.docx (20 KB) 25. 10. 2022 v 19:43:06


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, finanční pomoc, podpora v nezaměstnanosti, sociální pomoc, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)