Sněmovní tisk 264
Změny Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 7. 7. 2022.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 388/22, PID KORNC94F6NXO.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 4. 8. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 485).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 485).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 7. 2022 jako senátní tisk 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2022 na 30. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 575).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2023.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, chemický výrobek, mezinárodní dohoda, povzbuzující prostředek, ratifikace dohody, sport, Světová antidopingová agenturaISP (příhlásit)