Sněmovní tisk 296
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 9. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 908/22, PID KORNCDGFXBDD.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 27. 9. 2022. Určila zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 377).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 15. 11. 2022 na 45. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 419).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 11. 2022 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 431).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 14, dokument 14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 11. 2022 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 14/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 30. 11. 2022 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 14/3 (schvaluje).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 1. 12. 2022 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 14/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 12. 2022 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 62).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 423/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékařský posudek, pracovní nezpůsobilost, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zdravotnické povolání, zpráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)