Sněmovní tisk 311
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 27. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 667/22, PID ALBSCCUEQQ9O.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2022 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Michaela Šebelová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 466).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 311/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 311/2, který byl rozeslán 24. 2. 2023 v 14:30.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 3. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 311/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 581).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 78, dokument 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 26. 4. 2023 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 78/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 172).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 5. 2023 poslancům jako tisk 311/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 5. 2023 poslancům jako tisk 311/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 118, usnesení č. 641).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 167/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1757Jan Bureš23013-35776.docx (205 KB) 13. 1. 2023 v 09:53:33
1906Michaela Šebelová23162-36020.docx (201 KB) 22. 2. 2023 v 16:39:46
1907Michaela Šebelová23163-36021.docx (204 KB) 22. 2. 2023 v 16:40:20
1910Michaela Šebelová23166-36024.docx (201 KB) 23. 2. 2023 v 09:06:16
1913Karel Smetana23169-36027.docx (27 KB) 23. 2. 2023 v 11:27:16
1914Karel Smetana23170-36028.docx (30 KB) 23. 2. 2023 v 11:27:42
1916Martina Ochodnická23172-36030.docx (59 KB) 23. 2. 2023 v 12:16:22


Deskriptory EUROVOCu: pitná voda, řízení rizik, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)