Sněmovní tisk 372
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 24. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 13/22, PID ALBSC5ED9LWC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2023 (usnesení č. 123). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk, MBA a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 537).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 372/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 372/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 372/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 372/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 372/5, který byl rozeslán 19. 5. 2023 v 10:11.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 5. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 372/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 704).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 133, dokument 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 8. 2023 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 8. 2023 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 8. 2023 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 22. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 285/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2621Pavel Staněk23877-36996.docx (81 KB) 17. 5. 2023 v 11:01:01
2649Milan Feranec23905-37026.docx (69 KB) 18. 5. 2023 v 11:41:22


Deskriptory EUROVOCu: konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)