Stenografický zápis 70. schůze, 12. července 2023


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová


110. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Marek Výborný
Poslanec Josef Kott
Poslanec Tomáš Dubský


105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Karel Sládeček
Poslankyně Hana Naiclerová


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Alena Schillerová
Ministr zemědělství ČR Marek Výborný
Poslankyně Alena Schillerová
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Alena Schillerová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jiří Mašek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Karel Havlíček


101. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Pavel Staněk


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Pavel Staněk


106. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení

Poslankyně Iveta Štefanová
Poslankyně Věra Adámková
Senátor Roman Kraus
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Hubert Lang
Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Ivana Mádlová
Senátor Roman Kraus
Poslanec Jan Kuchař
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Jan Skopeček

(Schůze skončila v 11.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP