Sněmovní tisk 443
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 443/0 dne 5. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 145/23, PID KORNCKLC9Z3N.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2023 (usnesení č. 157). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 666).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 443/2, který byl rozeslán 29. 8. 2023 v 14:44.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2023 na 74. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 731).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 149, dokument 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 9. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2023 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 10. 2023 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 10. 2023.
  Prezident zákon podepsal 25. 10. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 10. 2023.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 151 pod číslem 321/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2993David Šimek24249-37614.docx (45 KB)Úhrada náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež28. 8. 2023 v 09:25:24


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, elektronická správa, politika zaměstnanosti, sociální dávky, sociální zabezpečení, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)