Sněmovní tisk 50
Vl.n.z. o mim. přísp. zaměstnanci při nařízené karanténě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 23. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1370/21, PID KORNC8WDSTTR.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 11. 2021 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 5).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 25. 11. 2021.
  Určila zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 147.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 50).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 12. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 174, dokument 174/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 8. 12. 2021 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 174/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 12. 2021 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 174/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 12. 2021 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 345).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 226 pod číslem 518/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, infekční nemoc, příjem, sociální dávky, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)