Sněmovní tisk 59
Rozpočet SFŽP na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 11. 2021 jako tisk 59/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1231/21, PID ALBSC85G4XWY.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 11. 2021 (usnesení č. 3). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Babka.

 • V
  • Č

   Zpráva 18. 2. 2022 vzata zpětDeskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)