Usnesení č. 3 (25. listopadu 2021)

Související sněmovní tisky

17 Rozpočet SFDI na rok 2022

20 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2020

21 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2021

33 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2023 a 2024

46 Dotační programy zemědělství pro rok 2022

47 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2020 - září 2021

59 Rozpočet SFŽP na rok 2022

60 Zpráva o životním prostředí České republiky 2020
ISP (příhlásit)