Sněmovní tisk 688
Novela z. o Veřejném ochránci práv - EU

Stav projednávání ke dni: 18. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr pro legislativu.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 7. 2024.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, lidská práva, ombudsman, práva dítěte, zákonnost

Navržené změny předpisů (27)ISP (příhlásit)