Sněmovní tisk 697
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 8. 2024.Deskriptory EUROVOCu: emisní povolenka, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)