Sněmovní tisk 724
Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2024.
Zástupce navrhovatele: místopřed. vlády pro digital..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 724/0 dne 13. 6. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 190/24, PID KORNCVSFCE4R.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2024 (usnesení č. 282). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 7. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1079).

 • V

Další projednávání možné od 8. 9. 2024.Deskriptory EUROVOCu: Evropská komise, finanční pomoc, fondy (EU), hospodářská podpora, politika výzkumu, soutěžní politika, státní podporaISP (příhlásit)